Dołącz do nas - rekrutacja

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu Nokturn Deweloper, wyślij nam swoje CV na adres: rekrutacja@nokturn.com.pl.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę, aby INVEST IDC Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Krakowie przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy, ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez INVEST IDC. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Zobacz pełną treść klauzuli informacyjnej

1. INVEST IDC Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Krakowie (31-101) przy Placu Na Groblach 21, KRS: 0000483627 (dalej: INVEST IDC) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z INVEST IDC możliwy jest pod numerem telefonu: 605-520-520 lub adresem e-mail: rodo@nokturn.com.pl oraz bezpośrednio w siedzibie INVEST IDC.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w związku z art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy oraz innymi przepisami prawa, szczegółowo regulującymi możliwość wykonywania pracy na danym stanowisku, a w przypadku gdy zakres danych przekazanych przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych przekracza wymagany przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody;
kontaktu z Panią/Panem w przypadku organizowania przez INVEST IDC przyszłych rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes INVEST IDC w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały okres prowadzenia rekrutacji oraz po jej zakończeniu, aż do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest w części wymogiem ustawowym, wynikającym z adekwatnych przepisów prawa, w części zaś jest dobrowolne. Przesyłając nam zgłoszenie, które zawiera dodatkowe, niewymagane prawem informacje, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Pani/Pana zgodę, ma Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed tym wycofaniem.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom współpracującym z INVEST IDC w zakresie świadczenia usług, w tym usług z zakresu wsparcia IT, wsparcia procesów rekrutacyjnych (w tym portali rekrutacyjnych i pośredniczących w zatrudnieniu) oraz obsługi kadrowo-księgowej.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany(a) uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacji organizowanych przez INVEST IDC, zamieść w swoich dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby INVEST IDC Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Krakowie przetwarzała moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowaniu mnie o przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez INVEST IDC i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane również w celu kontaktu z Panią/Panem w przyszłości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a dane będą przetwarzane przez nas do czasu wycofania tej zgody. Ma Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed tym wycofaniem.Zamknij