Masz pytanie?

Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych. Skontaktujemy się niezwłocznie.
Formularz kontaktowy
Państwa dane będą wykorzystywane przez spółki z Grupy Nokturn w ramach modelu współadministrowania danymi – spółki z Grupy Nokturn są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że spółki zrzeszone w ramach Grupy Nokturn będą wspólnie podejmować decyzje o celach i sposobach ich przetwarzania.
Współadministratorzy ustalili reprezentanta, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Grupę Nokturn:
Nokturn Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków
adres e-mail: rodo@nokturn.com.pl
numer telefonu: 605-520-520.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
- udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
- prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną. Dane pozyskane za pośrednictwem serwisu mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub do otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Grupa Nokturn
Kraków (31-101), Plac Na Groblach 21
https://www.nokturndeweloper.pl/

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód marketingowych, przy czym ich wycofanie nie będzie miało wpływu na działania podejmowane na ich podstawie przed ich wycofaniem.
Ma Pani/Pan również prawo do uzyskania wyciągu z umowy współadministrowania danymi, jaka została zawarta pomiędzy spółkami Grupy Nokturn. By uzyskać stosowny wyciąg z umowy współadministrowania danymi prosimy o kontakt.
Więcej informacji oraz wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Nokturn znajduje się w Polityce Prywatności.
Zobacz pełną treść klauzuli informacyjnej
Państwa dane będą wykorzystywane przez spółki z Grupy Nokturn w ramach modelu współadministrowania danymi – spółki z Grupy Nokturn są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że spółki zrzeszone w ramach Grupy Nokturn będą wspólnie podejmować decyzje o celach i sposobach ich przetwarzania.
Współadministratorzy ustalili reprezentanta, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Grupę Nokturn:
Nokturn Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków
adres e-mail: rodo@nokturn.com.pl
numer telefonu: 605-520-520.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
- udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
- prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną. Dane pozyskane za pośrednictwem serwisu mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub do otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Grupa Nokturn
Kraków (31-101), Plac Na Groblach 21
https://www.nokturndeweloper.pl/

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód marketingowych, przy czym ich wycofanie nie będzie miało wpływu na działania podejmowane na ich podstawie przed ich wycofaniem.
Ma Pani/Pan również prawo do uzyskania wyciągu z umowy współadministrowania danymi, jaka została zawarta pomiędzy spółkami Grupy Nokturn. By uzyskać stosowny wyciąg z umowy współadministrowania danymi prosimy o kontakt.
Więcej informacji oraz wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Nokturn znajduje się w Polityce Prywatności.


Zamknij
Biuro sprzedaży
Nokturn Deweloper Sp. z o.o.

Lokalizacja