Rzut mieszkania

Mieszkanie 47
Plan osiedla
Róża wiatrów
Mieszkanie 47

Budynek B

48,10m2 / 2 pokoje / Piętro 5
Status sprzedane
Pokój z aneksem kuchennym 26.50 m2
Pokój 10.80 m2
Łazienka 5.50 m2
Przedpokój 5.30 m2
Skontaktuj się
x

Kontakt w sprawie mieszkania nr 47

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nokturn Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie, Plac Na Grobach 21, 31-101 Kraków, (kontakt: rodo@nokturn.com.pl)
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby przedstawić Pani/Panu ofertę handlową oraz w celach marketingowych naszych usług i produktów.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) spółki powiązane osobowo i kapitałowo z Administratorem
2) usługodawcy Administratora takim np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, windykacyjne, marketingowe, banki
3) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia), która jest dobrowolna.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. W zakresie, w jaki dane przetwarzane są do celu przesyłania informacji marketingowej na podstawie zgody, przysługuje Pani/ Pani prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych treści marketingowych oraz ofert handlowych;
Zobacz sobie pełną treść klauzuli informacyjnej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nokturn Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie, Plac Na Grobach 21, 31-101 Kraków, (kontakt: rodo@nokturn.com.pl)
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby przedstawić Pani/Panu ofertę handlową oraz w celach marketingowych naszych usług i produktów.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) spółki powiązane osobowo i kapitałowo z Administratorem
2) usługodawcy Administratora takim np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, windykacyjne, marketingowe, banki
3) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia), która jest dobrowolna.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. W zakresie, w jaki dane przetwarzane są do celu przesyłania informacji marketingowej na podstawie zgody, przysługuje Pani/ Pani prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych treści marketingowych oraz ofert handlowych;

Zamknij